Słodycz Wiedzy

Gratulujemy Kini Milaniuk z klasy V...

Październikowe konkursy

W październiku odbędą się dwa konkursy przedmiotowe dla chętnych uczniów klasy V i VI, organizowane przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty....